فرهاد فرسادی 

هزینه های جام جهانی فوتبال همیشه بالا و خبرساز بوده است. آیا می توانید تصور بفرمایید که برای این جام جهانی که اکثر شما خوانندگان محترم خبرهای آنرا لحظه به لحظه دنبال می فرمایید چه مقدار حق بیمه پرداخت شده است.

رقمی حدود ۹۵/۰ میلیارد دلار کانادا معادل ۶۲/۰ میلیارد پوند انگلیس توسط کمیته برگزاری بازیهای فوتبال به شرکتهای بیمه ای بابت تحت پوشش درآوردن کلیه ریسکهای مربوطه پرداخت  گردیده است.

آقای برایان اوکسلی مدیر بیمه ای فیفا در بیانیه جدیدی که در سایت لویدزلندن منتشر شده است گفته نه تنها همه بازیکنان و دست اندرکاران تیمهای ورزشی و تماشاچیان بیمه شده اند، بلکه همگی استادیوم های جدید و بازسازی شده در آفریقای جنوبی نیز تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته اند و از این بابت رضایت کامل وجود دارد.

لذا چنانچه بر اثر هرگونه حادثه یا فاجعه ای که منجر به جرح /نقص عضو/ازکارافتادگی یا فوت شود همگی افراد یاد شده تحت پوشش بیمه هستند و کلیه امکانات پژشکی در آفریقای جنوبی و در صورت لزوم دیگر کشورها برای امدادرسانی مهیا است.

انواع پوششهای بیمه ای که جام جهانی فوتبال را تحت پوشش دارد عبارتند از:

۱ـ بیمه حادثه/درمان و الحاقیه های تکمیلی در خصوص فعالیت های حرفه ای ورزشی:

این بیمه نامه تمامی حوادث که منجر به جرح و نقص عضو و فوت بیمه شده خواهد شد را شامل می شود:

بازیکنان /سرپرستان/مربیان/همراهان تیمها تحت پوشش بوده و در طول مسابقات و حتی در طول اقامتشان در آفریقای جنوبی و تا پایان بازیها از مزایای این بیمه نامه بهره مند هستند.

پس در صورت تحقق خطر هرگونه ازکارافتادگی جزیی و کلی و جرح و نقص عضو و هزینه های پزشکی بیمارستانی تحت پوشش بیمه است.

۲ـ بیمه مسافرتی برای تیم ها و همراهان مربوطه:

مدت این بیمه از زمان حرکت تا زمان بازگشت تیم و همراهان خواهد بود لذا چنانچه بر اثر حادثه یا بیماری هر یک از بازیکنان یا اعضای تیم مجبور به استفاده از خدمات پزشکی خاصی شوند که در محل برگزاری بازی ها امکان ارایه آن نباشد هر بیمه شده این امکان را دارد تا برای مداوا به صورت اورژانس با جت آمبولانس به کشور مبداء برگشته و از امکانات پزشکی مربوطه بهره مند شود.

با اضافه کردن الحاقیه خاصی این امکان به تیم فوتبال مربوطه داده خواهد شد که ضررهای مالی فقدان این بازیکن یا فرد کلیدی نیز توسط شرکت بیمه پرداخت شود.

۳ ـ بیمه مسئولیت تیم فوتبال در جام جهانی:

این بیمه خود چهار زیر مجموعه خواهد داشت:

ـ Libel & Slander

کلیه اشخاص ثالث اعم از تماشاچیان و اعضای تیم های مقابل چنانچه بر اثر کار خطا و غفلت هر یک از بازیکنان و اعضا و همراهان تیم متحمل مصدومیت یا جراحت بدنی بشوند و یا متحمل خسارت از دست دادن نام نیکشان گردند و بر اثر انتشار موارد کذب هویت خود را از دست داده و نامشان در جهان به بدی و بی آبرویی مطرح گردد اگر در دادگاه از عضوی از تیم ادعای غرامت کنند این مورد تحت پوشش بیمه است. حتی هزینه های دفاع در دادگاه نیز توسط شرکت بیمه پرداخت می شود.

ـ بیمه مسئولیت مدیران و سرپرستان تیم ها:

هر خطا و غفلتی که بر اثر دستورالعمل و یا عملکرد غلط مدیران و سرپرستان تیمها تحقق یابد که منجر به صدمات جانی و مالی به بازیکنان و مربیان تیم ها شود تحت پوشش بیمه خواهد بود، لذا چنانچه هر یک از بازیکنان از این گروه در دادگاه ذیصلاح شکایت کنند و دادگاه به نفع بازیکنان رای صادر کند شرکت بیمه همه هزینه مربوطه را پرداخت خواهد نمود.

ـ بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان(فدراسیون فوتبال در مقابل بازیکنان و اعضا):

 هر یک از بازیکنان که بر اثر دستورالعمل غلط فدراسیون فوتبال متحمل خسارت جانی و مالی یا حیثیتی شوند می توانند غرامات حاصله را از طریق دادگاه پیگیری و مبلغ مشخص شده را از شرکت بیمه وصول نمایند.

ـ بیمه مسئولیت استادیوم ورزشی در مقابل تماشاچیان و تیم ها:

چنانچه بر اثر طراحی غلط و اشتباه مقاطعه کار ساختمانی قسمتی از جایگاه ورزشی ریزش کند یا به هر دلیل مشابهی خسارت و غرامتی به اشخاص ثالث وارد شود این هزینه ها توسط شرکت بیمه قابل پرداخت است.

۴ـ بیمه ساختمان و محتویات و ادوات و ماشین آلات استادیوم ها و مراکز مورد استفاده:

در این بیمه همه موارد یاد شده تحت پوشش تمام خطر بیمه شده است.

۵ ـ بیمه تروریسم :

کلیه اقدامات تروریستی که منجر به وارد آمدن خسارات مالی و جانی شود تحت پوشش خواهد بود.

۶ ـ بیمه دزدی جوایز و مدالها و کاپ بازیهای جام جهانی:

برای اجتناب از خسارات مالی این مورد نیز در پوششهای بیمه ای پیش بینی شده است.

 

* فرهاد فرسادی  کارشناس ارشد بیمه است.

  www.cirmco.com