شهروند- علی شریفیان: در حالی که حدود شش ماه از غروب روز انتخابات ۱۹ اکتبر ۲۰۱۵ می گذرد، انتخاباتی که لیبرال ها به رهبری جاستین ترودو سیاستمدار ۴۴ ساله در آن شرکتی پرتلاش داشتند و در نتیجه آن به اکثریت رسیدند، «ماه عسل» آنها نه تنها ادامه دارد، بلکه بر محبوبیت آنها افزوده هم شده است.

بر اساس نتایج یک نظرسنجی که به وسیله بنگاه سنجش افکار Ekos در روزهای ۱۵و ۱۶ آوریل انجام شده ۵ .۴۶ درصد از ۱۱۷۶ شرکت کننده در این نظرسنجی بر این باورند که کشور در راستای درستی در حرکت است. این ۷ درصد بیشتر از درصد آرایی است که لیبرال ها در انتخابات به دست آوردند. محافظه کاران از ۲۹ درصد (۳ درصد کمتر از آرای روز انتخابات) و ان دی ی ۵ .۱۲ درصد (۷ درصد کمتر از آرای روز انتخابات) از حمایت مردم برخوردارند. ضریب خطای این نظرسنجی ۹ .۲ درصد اعلام شده استtreadue.

نتایج نظرسنجی دیگری که به وسیله بنگاه سنجش افکار فوروم برای تورنتو استار انجام داده حاکی بر این است که کار جاستین ترودو، نخست وزیر و رهبر لیبرال به وسیله ۵۸ درصد شرکت کنندگان مورد تائید است. این نظرسنجی روزهای ۵ و ۶ آوریل و با شرکت ۱۴۵۵ نفر انجام شده است.

چنین رضایت خاطری از یک حکومت از سال ۱۹۷۰ تا کنون بی سابقه بوده است. یکی از مسائلی که برای دولت لیبرال ها در افکار عمومی مشکل ایجاد کرده فروش خودروهای زرهی به عربستان سعودی با توجه به نقض حقوق بشر به وسیله این کشور بوده است.