eric-hoskins-r-chief-bruce-shisheesh

شهروند- علی شریفیان: رئیس بروس شیش یش، رئیس قوم بومی که در جیمز بی از مناطق شمالی انتاریو زندگی می کنند، روز شنبه در یک گفت وگوی تلفنی به خبرگزاری رویتر گفت که پنج نوجوان دیگر دست به خودکشی زدند.

یک هفته پیش از حادثه تنها در یک شب ۱۱ نوجوان دست به خودکشی زده بودند و در کل در ماه مارس ۲۸ نفر اقدام به خودکشی کرده اند.

دولت استانی و دولت فدرال تیم هایی برای کمک به نوجوانان این قبیله فرستاده اند. دولت انتاریو هم دو میلیون دلار بودجه ویژه برای اتاواپیسکات در نظر گرفته تا برای احداث مرکز روان درمانی نوجوانان و خدمات لازم دیگر در دو سال آینده هزینه شود. یک دختر نوجوان در مصاحبه ای با سی بی سی گفته است:«ما باید تا دیر نشده اقدام موثری انجام دهیم.» این دختر ۱۴ ساله برادرش را که فقط ۱۳ سال داشته، اکتبر گذشته به واسطه خودکشی از دست داده است. او می گوید بزرگترهای اتاواپیسکات خود قربانی مدارس شبانه روزی هستند و نمی توانند به ما کمک کنند و در واقع این بحران از میراث مدارس شبانه روزی و فجایع آن است که به نسل ما رسیده است.

خانم کارولین بنت، وزیر امور اقوام بومی روز دوشنبه به اتاواپیسکات سفر کرده تا اوضاع و بحران این منطقه را که تنها ۲۰۰۰ نفر جمعیت دارد از نزدیک ببیند و بررسی کند.

دولت فدرال در بودجه خود بیش از هشت میلیارد دلار در نظر گرفته تا برای بهبود زندگی اقوام بومی هزینه شود.