گزارشگران بدون مرز: گزارش‌گران بدون مرز خرسندی خود را آزادی موقت عمادالدین باقی چهره نامدار روزنامه‌نگاری و دفاع از حقوق زندانیان اعلام می کند. جلسه دادگاه این روزنامه‌نگار در تاریخ ١٣ تیرماه برگزاری می شود. گزارشگران بدون مرز یادآور می شود که ده روز پس از بازداشت عبدالرضا تاجیک در تاریخ ٢٢ خرداد، خانواده وی هیچ اطلاعی از وضعیت و محل بازداشت وی ندارد.

“بدون شک آزادی هر چند موقت عمادالدین باقی پس شش ماه انفرادی و بازجویی مداوام و شرایط جسمی دشوار، خبری خوشحال کننده است. اما ایران همچنان با ٣۶ روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی بزرگترین زندان خاورمیانه برای روزنامه نگاران است.”
عمادالدین باقی در پاسخ به ابراز خرسندی گزارشگران بدون مرز از آزادی‌اش گفت ” از سال ١٣٨٢ و آزادی از زندان من احساس می‌کنم همچنان در “مرخصی” بسر می‌برم. خوشحالم که امروز از زندان آزاد شده‌ام ولی به دیگر زندانیان و روزنامه‌نگاران زندانی فکر می‌کنم. بدون شک تلاش‌های شما و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر برای زندانیان موثر است.”
عمادالدین باقی ۴٧ ساله، بینان گذار انجمن دفاع از حقوق زندانیان، در تاریخ ٧ دی ماه از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین انتقال یافت. وی از سال ١٣٧٩ چندین بار بازداشت و بیش از هشتاد بار به دادگاه ها و دفاتر نیروهای امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است. عمادالدین باقی در زندان چندین بار قربانی نارسایی قلبی شده بود.

عمادالدین باقی پس از آزادی - از کاهش وزن او می توان حدس زد که در زندان های جمهوری اسلامی شکنجه وجود ندارد

 از ٢٢ خرداد و تاریخ دستگیری عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار و عضو کانون مدافعان حقوق بشر خانواده وی از محل و وضعیت بازداشت وی بی‌اطلاع هستند. این روزنامه‌نگار در کمتر از یک سال برای سومین بار بازداشت شده است.

عبدالرضا تاجیک همکار بسیاری از روزنامه های توقیف شده از جمله روزنامه‌های فتح، بنیان، بهار و شرق بود. نرگس محمدی روزنامه‌نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و یکی دیگر از همکاران شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح ٢٠٠٣، در شامگاه ٢٠ خرداد در منزلش از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود.

٢٠ خرداد ماه ١٣٨٩ شیرین عبادی آغاز کارزار مشترک فدارسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و گزارش‌گران بدون مرز را در پاریس رسما اعلام کرد.