کل ساکنان یک شهر تخلیه شدند

 

fire–alberta-6
fire–alberta-5
fire–alberta-4
fire–alberta-3
fire–alberta-2
fire–alberta-1
fire–alberta

شهروند- علی شریفیان: مأموران آتش نشانی در فورت مک موری در حال مبارزه با آتش سرکشی هستند که گرما و خشکی هوا به همراه باد شدید همچنان به گسترش و وسعت آن در جنگل های آلبرتا می افزاید. عدم غلبه بر آتش باعث شده که فرمان تخلیه کل شهر فورت

مک موری در آلبرتا صادر شود و در تاریخ این استان چنین چیزی هرگز سابقه نداشته است.

انتظار می رود که بیست هزار نفر از فراریان از آتش وارد ادمونتون شوند.

هنوز بسیاری از آنهایی که مجبور شدند خانه و زندگی شان را رها کنند و به سرعت از منطقه دور شوند در شوک به سر می برند.

تامارا وولف یکی از این افراد است که در کمپ آوارگان به سر می برد. او می گوید که هشت ساعت طول کشیده تا خود و خانواده اش را سه شنبه شب به محل امن کمپ رسانده است. آنها خیال دارند که چهارشنبه صبح به طرف ادمونتون حرکت کنند.

وولف می گوید که مطمئن است که خانه اش دیگر نابود شده است. می گوید حتی توان گریه کردن ندارد. اشیاء و چیزهایی از چهل سال زندگی در آن خانه از بین رفته است و بعضی چیزها دیگر جایگزین شدنی نیستند.

پس از صدور فرمان ترک شهر، هجوم مردم به جاده ها باعث ایجاد راه بندان در مسیرهای خروجی شد.

برای اسکان کسانی که از شهر فورت مک موری، فرار کرده اند اقامتگاه های موقتی در منطقه ای در شمال شهر ساخته شده است.

تاکنون تلاش حدود صد مامور آتش نشانی که از پشتیبانی تجهیزات هوایی مهار آتش برخوردارند، برای مهار حریق به نتیجه نرسیده است.

خانم ریچل ناتلی، نخست وزیر آلبرتا،  این فاجعه را در تاریخ آلبرتا بی سابقه خوانده و  از دولت فدرال تقاضای کمک کرده است.