شهروند- علی شریفیان: هفته گذشته دفتر نخست وزیری اعلام کرد ترودو دعوت رئیس بروس شیشیش، رئیس قوم اتاواپیسکات را قبول کرده و در اولین فرصت در اتاوا با او ملاقات و گفت وگو خواهد کرد. قوم بومی اتاواپیسکات بر اثر خودکشی های متعدد و مکرر از ماه آوریل تاکنون در شرایط اضطراری بسر می برد.

رئیس بروس نامه ای به نخست وزیر نوشته و خبر داده که نه نوجوان دیگر خودکشی کرده و تقاضای ملاقات کرده است.

chief-bruce-shisheesh

ترودو گفته بسیار متاسف است که خبر این خودکشی ها را در میان این قوم در منطقه جیمز بی می شنود و در انتظار ملاقات با رئیس و تبادل نظر درباره این مسئله دردناک است.

ترودو خاطرنشان کرده من با تمام وجود با شما همراهم تا به کمک هم این مشکل را حل کنیم.

ترودو همچنین گفته است قصد دارد به زودی با جوانان این قوم از نزدیک ملاقات کند تا در جریان مشکلات، نگرانی ها و کمبودهای آنها و همه آنچه موجبات این خودکشی ها را فراهم می کند، قرار گیرد.

دفتر نخست وزیری هنوز تاریخ دقیقی برای این ملاقات اعلام نکرده است.

از سوی دیگر رئیس بروس گفته که از پذیرش دعوتش به وسیله نخست وزیر بسیار خوشحال است و امیدوار است با کمک نخست وزیر مشکلات جوانان حل شود