سخنرانی به همراه بحث، تبادل نظر، پرسش و پاسخ

“پیوند جنبش دادخواهی و مبارزات جاری در ایران”

“زن و زندان”

سخنران: فروغ اسدپور؛ زندانی سیاسی دهه شصت، نویسنده و پژوهشگر

“پیوند چنبش دادخواهی و مبارزات جاری در ایران”

سخنران: سیاوش دانشور، زندانی سیاسی دهه شصت، عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری- حکمتیست

زمان: شنبه ۱۲ سپتامبر (۲۲شهریور)

ساعت ۱۰:۳۰ شب به وقا ایران

ساعت ۸ شب به وقت اروپای مرکزی

ساعت ۲ بعدازظهر به وقت شرق امریکای شمالی

ساعت ۱۱ صبح به وقت غرب آمریکای شمالی

آدرس ورود به اتاق zoom که نیم ساعت قبل از برنامه باز می باشد:

Join zoom meeting: https://us02web.zoom.us/j/5841134850

MeetingID: 584 113 4850

Find your local number:

https://us02web.zoom.us/u/ktkjSQIXI

Facebook: Yaadmaan.toronto

Email: koshtaredahe60@amail.com