شهروند علی شریفیان: یکی از وعده های مهم انتخاباتی لیبرال ها تغییر قوانین انتخابات فدرال کنونی به قوانین دموکراتیک تر بوده است. از حتی پیش از تشکیل کنفدراسیون تا کنون در انتخاب نمایندگان مجلس عوام کاندیدایی که در هر حوزه انتخاباتی بیشترین آرای رای دهندگان را به دست آورد به کرسی آن حوزه انتخاباتی دست می یابد. این به این معنی است که مجموع کل آرای مردم به یک حزب یا سازمان سیاسی در نظر گرفته نمی شود. به همین دلیل مثلا احزاب ممکن است (و معمولا اینطور است) درصد آرایی به عنوان نمونه ۲۰ درصد به دست آورند، اما این درصد آرا سبب نمی شود که به لحاظ عددی به همین نسبت در مجلس نماینده داشته باشند. یک حزب که ۲۰ درصد آرا را به دست می آورد بر اساس اصول دموکراتیک عادلانه تر اینست که از ۳۱۸ کرسی مجلس حدود ۶۰ کرسی داشته باشد، اما عملا اینگونه نیست.

maryam-monsef

خانم مریم منصف، وزیر نهادهای دموکراتیک دولت لیبرال ها برای تغییر این امر چندی پیش کمیته ای متشکل از ۶ نماینده لیبرال ۳ نماینده محافظه کار، یک نماینده ان دی پی و همینطور از حزب سبز و بلوک کبکوا هر کدام یک نماینده معرفی کرد. دو نماینده آخر حق رای دادن ندارند. این کمیته قرار است گزارش مطالعات و بررسی های خود را اول دسامبر منتشر کند.

احزاب اپوزیسیون اما با این شیوه کار مخالف هستند و می گویند با توجه به اینکه اکثریت اعضای کمیته لیبرال هستند نتیجه کار کمیته به نفع حزب لیبرال خواهد بود. خانم رونا آمبروز، رهبر موقت محافظه کاران اپوزیسیون رسمی دولت ضمن انتقاد شدید از تشکیل این کمیته موکدا خواستار برگزاری یک رفراندم برای اصلاح قوانین انتخاباتی است و می گوید همه مردم باید در این زمینه نظر بدهند.

ان دی پی هم با انجام اینکار از طریق این کمیته مخالف است.