شهروند- داگ فورد، کاندیدای محافظه کار انتخابات انتاریو، روز چهارشنبه ۳۰ می بالاخره بعد از ماه ها تاخیر و در پی انتقادهای شدید رقیبان انتخاباتی اش، برنامه ی کاری دولت احتمالی محافظه کار آینده را منتشر کرد. این دستور المعل کاری که حاوی تمام وعده های انتخاباتی داگ فورد است یک ویژگی بسیار مهم دارد. تمام وعده های انتخاباتی و هزینه ی برآوردی انجام آنها در آن درج شده است اما از اینکه این وعده های انتخاباتی قرار است از کجا و به چه طریق تأمین مالی شوند سخنی به میان آورده نشده است.

داگ فورد برنامه های خود را با عنوان “برای مردم: برنامه ای برای انتاریو” نامگذاری کرده است. در این برنامه ی کاری منتشر شده از وعده های مهمی نظیر کاهش مالیات بردرآمد برای افراد با درآمد متوسط و کم درآمد، کاهش قیمت بنزین به میزان ۱۰ سنت در هر لیتر و دیگر پروژه های زیر ساختی میلیاردی سخن گفته شده است.

اما داگ فورد از حدود ۶ بیلیون کسری بودجه ای که پیشتر از آن یاد کرده بود و شیوه ی بالانس کردن آن سختی به میان نیاورده است و سخنگوی کمپین انتخاباتی داگ فورد اعلام کرد که که تا قبل از برگزاری انتخابات هیچگونه سخن دیگری از بودجه در نظر گرفته شده و میزان تحقق آن به میان نخواهند آورد.