ماه گذشته دولت انتاریو قیمت پایه آبجو را از ۲۴ دلار برای ۲۴ بطری به ۲۵ دلار و ۶۰ سنت افزایش داد. تورنتو استار مورخ ۲۲ دسامبر در اینباره می نویسد:  


شماره ۱۲۰۹ ـ پنجشنبه ۲۵ دسامبر  ۲۰۰۸


 

ماه گذشته دولت انتاریو قیمت پایه آبجو را از ۲۴ دلار برای ۲۴ بطری به ۲۵ دلار و ۶۰ سنت افزایش داد. تورنتو استار مورخ ۲۲ دسامبر در اینباره می نویسد: «این افزایش قیمت بر اثر فشار دولت انتاریو بویژه وزارت اقتصاد این استان به سازمان کنترل الکل انتاریو انجام شده و هدف اصلی آنان افزایش قیمت الکل برای پیش گیری در افراط و پیامدهای تبعی آن است». بر اساس مدارک وزارت اقتصاد آخرین باری که قیمت آبجو افزایش پیدا کرده، اکتبر سال ۲۰۰۵ بوده است. لیندا هاپاک سخنگوی سازمان کنترل الکل انتاریو اعلام کرد: «دستور افزایش قیمت از طریق وزارت اقتصاد به ما اعلام شده، لیکن سازمان آخرین تصمیم گیرنده خواهد بود. با توجه به افزایش تورم و عدم تغییر قیمت پایه آبجو از سال ۲۰۰۵ ، ما نیز با این تصمیم موافق هستیم و آن را تصویب می کنیم».