به گزارش تورنتو استار، روز ششم دسامبر نوارهای زرد از محل حادثه باز و خونهای خشک شده در منزل خانواده کلی در اشاوا شسته شد.  


شماره ۱۲۰۷ ـ پنجشنبه ۱۱ دسامبر  ۲۰۰۸


 


 خانواده کلی

به گزارش تورنتو استار، روز ششم دسامبر نوارهای زرد از محل حادثه باز و خونهای خشک شده در منزل خانواده کلی در اشاوا شسته شد. لیکن  ریک کلی که تصمیم داشت به زودی به فرزندانش در خانه ملحق شود در بیمارستان جان سپرد و به صف قربانیان حادثه هفته پیش، همسرش لزلی و ناتان پسر سه ساله خود پیوست. قاتل، جینو پترالیا ۴۷ ساله، همسر مادر ریک بوده که پس از فوت مادر ریک به دلیل بی کفایتی جینو، حضانت پسر ۱۳ ساله او به برادر ناتنی بزرگتر یعنی ریک سپرده شده بود. این حادثه غم انگیز شنبه گذشته اتفاق افتاد.

ریک که روز تولد پسرش بر اثر ضربه چاقو در پشت سر آسیب زیادی دیده بود، روز پنجم دسامبر در بیمارستان جان سپرد. تیم پزشکی معالج او حدودا ۵۵ دقیقه برای زنده نگاه داشتنش تلاش کردند ولی تلاش آنها بی ثمر بود.. مادر خانواده در محل حادثه جان سپرد و پسر سه ساله خانواده چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. ریک امیدوار بود به زودی به خانه برگردد و کریسمس را در کنار فرزندانش براندون۱۱ ساله، ریلی ۵ ساله و برادر ناتنی اش استون بگذراند. مادر ریک و استون ماه آگوست فوت کرده و حضانت استون ۱۳ ساله به ریک سپرده شده بود.

ریک در بیمارستان به دوستانش میگفت چقدر برای رفتن به خانه و گذراندن تعطیلات در کنار پسرها و برادرش خوشحال است، ولی متاسفانه جسم آسیب دیده اش تاب نیاورد و کودکان را تنها گذاشت. تمامی اهالی منطقه و همسایگان و دوستان از این حادثه در شوک هستند. یکی از دوستان خانواده بیان می کرد:« کودکان در مراسم تدفین مادر به شدت بی تابی می کردند و حال بار دیگر باید غم از دست دادن پدر را نیز به دوش کشند».