صدای آمریکا: بنا به گزارش پرس تی وی، تلویزیون انگلیسی زبان وابسته به جمهوری اسلامی، ایران دستگیری صدها تن از معترضان به برگزاری اجلاس «گروه بیست» در تورنتو را محکوم کرده و آن را یک اقدام غیرانسانی خوانده است.

گردهمایی روز شنبه (٢۶ جون) معترضان به برگزاری اجلاس «گروه هشت» و «گروه بیست» در کانادا به خشونت گرایید.

اعضای یک گروه آشوب طلب با عنوان «بلوک سیاه»، چندین خودرو پلیس را به آتش کشیدند و شیشه مغازه ها و بانک های خیابان های مرکز شهر تورنتو را شکستند .

در شرایطی که پلیس کانادا طی چند روز گذشته حدود ۹۰۰ معترض را بازداشت کرده است، تورنتو، بزرگترین شهر کانادا شاهد خشونت بارترین رویدادهای تاریخ خود بوده است.

رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز سه شنبه (٢٩ جون) گفته است بهره گیری از ابزار خشونت و اعمال زور در قبال راهپیمایی صلح آمیز غیرقابل توجیه است.

مهمان پرست گفته است این اقدام دولت کانادا نقض آشکار حق ابتدایی آزادی بیان شهروندان این کشوراست.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین نسبت به اتخاذ مواضع «جدید و خطرناک» کانادا در قبال حقوق مدنی شهروندان این کشور هشدار داده و گفته است ایران به شدت نگران فقدان امنیت جانی و نقض احتمالی حقوق بازداشت شدگان در طی چند روز گذشته در این کشور است.

آقای مهمان پرست به کانادا توصیه کرده است تا به حقوق زندانیان احترام بگذارد و به آن ها اطمینان بخشد که مراحل قضایی رسیدگی به پرونده های آن ها روند طبیعی خود را طی خواهد کرد.

پلیس کانادا که همزمان با برگزاری این دو اجلاس بین المللی، به منظور محافظت از رهبران کشورهای شرکت کننده و هیات های همراه آن ها، بزرگترین عملیات امنیتی تاریخ کشور را اجرا کرد، روز سه شنبه نسبت به پاسخگویی و تحقیق پیرامون عملکرد نیروهای خود و بازبینی سیاست های چند روز گذشته خود ابراز آمادگی کرد.