شهروند: زان کاپلانسکی صاحب اغذیه فروشی کاپلانسکی که در خیابان کالج مرکز شهر تورنتو توسط مالک ملک مهر و موم شده است می گوید، تعجب می کنم که چرا اغذیه فروشی مرا مالک ملک بسته است.

zane-caplansky

این اغذیه فروشی که یکی از چهار شعبه این رستوران در تورنتو است، به گفته ی صاحبش از تمیزترین و خوشنام ترین اغذیه فروشی های شهر بوده و اجاره ی محل هم همیشه به موقع پرداخت می شده است. او افزود، ما علاوه بر پرداخت به موقع اجاره در تعمیر و نظافت محل نیز زبانزد بودیم و همسایگان حضور ما را برای محله مان غنیمت می شمردند.

مالک محل والترکانگ به خبرنگار استار گفته است، بسته شدن اغذیه فروشی ربطی به موضوع اجاره نداشته، بلکه به دلایل ایمنی این کار صورت گرفته است. او در این باره توضیح بیشتری نداده و خبرنگاران را به وکیلش رجوع داده است.