شهروند: مردی که در روشنی روز در تقاطع یانگ و اگلینتون به قتل رسید شناسایی شد.

مردی که روز سه شنبه هفتم ماه جون در روز روشن در تقاطع یانگ و اگلینتون به ضرب گلوله به قتل رسید شناسایی شد. پلیس پیش از این از افشای نام مقتول خودداری کرده بود، اما در کنفرانس مطبوعاتی که توسط سوهان دیوو یکی از خویشاوندان مقتول در شهر ونکوور برگزار شد، مقتول سوخ دیوو معرفی شد.

sukh-deo

سوهان درکنفرانس یاد شده گفت، این خبر خیلی بدی برای خانواده ی ما بود. سوخ دیوو۳۴ساله بود و در تورنتو به قتل رسید. سوهان دیوو که نام مقتول را اعلان کرد گفت که او در روز ۲۳ ماه مه در زمان برگزاری بازی تیم رپترز به دلیل شلوغ کردن و مسخرگی از تماشای بازی محروم شده بود، و در روز یاد شده در حالی که با اتوموبیل رنجرور خودش رانندگی می کرد به ضرب گلوله به قتل رسید.