اکثر نارضایتی ها از زمانی شروع می شود که خسارتی اتفاق می افتد و برآورد کننده خسارت در تعیین مبلغ خسارت با مشکل مواجه شده یا بدتر از آن متوجه می شود که اصلا خسارت در موارد بیمه نامه پیش بینی نشده است. از آن موقع است که بیمه گذار یا خریدار بیمه با یکسری مفاهیم کاملا تخصصی مواجه شده و درمی یابد که در زمان خرید پوشش بیمه همه مواردی را که به ایشان گوشزد کردند در نظر نگرفته یا اصلا طرف متخصصی نبوده که بخواهد موارد فنی بیمه را راهنمایی نماید.

insurance-buying-guide2

کارشناسان و متخصصان امر معتقدند که عوامل زیر در این مساله دخیل است:

۱ ـ پیچیدگی پیشنهاد و عدم درک صحیح از آن: موارد بیمه و مدیریت مالی در زمره علوم و فنونی است که از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. به صورت طبیعی هر کس حرفه و تخصص خود را دنبال می کند و لازم هم نیست که از همه چیز مطلع باشد از این رو است که مردم از مزیت نسبی بهره می برند و به صورت مشورت از تخصص های دیگر آگاه می شوند. یک مثل معروف است که می گوید دیگر لازم نیست که آتش را کشف و چرخ را اختراع کرد، لذا فقط به دیگران گوش کنید و از نصایح ایشان منتفع گردید.

۲ـ مردم ترجیح می دهند کسی نداند که نمی دانند: علیرغم پیچیدگی موارد و توضیحات لازم اگر احتیاج باشد تا موارد تکرار تا بهتر درک شود اکثر مردم بر حذر هستند تا مجدد سوال کنند. این از موارد بسیار معمول و خطرناک است. پیشنهاد شده که کارشناسان فضایی را ایجاد کنند تا خریدار بیمه احساس راحتی کند تا بتواند هر سئوالی را برای هر چند بار تکرار کند تا موارد برایش تفهیم شود.

۳ـ تغییرات مستمر و قانونی در شرایط و مقررات بیمه: بنا به نیاز موارد بیمه همواره در حال تغییر و به روز شدن است و خریداران بیمه به عنوان رکن اصلی این چرخه اقتصادی می بایستی در معرض این اطلاعات قرار بگیرند.

۴ـ پیش فرض های نادرست بیمه ای نزد عموم: بیمه در زمره مواردی است که اکثر مردم ممکن است پیش فرض های نادرستی از آن داشته باشند از این رو اعتماد مناسبی هم به آن ندارند  و اگر کارشناسی جهت راهنمایی چیزی را بیان کند اکثر مردم ممکن است زیاد با اعتماد کامل به آن نگاه نکنند و این مطلب می تواند در زمان خسارت به ضرر ایشان تمام شود.

تمامی عوامل یاد شده دست به دست هم داده و آن فضایی که لازم است فراهم شود تا خریدار بیمه به نصایح حرفه ای بروکر یا نماینده بیمه خود گوش فرا دهد متاسفانه ایجاد نمی شود و موارد به ضرر بیمه گذار ختم می شود.

در زمان خرید بیمه یا برنامه ریزی مالی ـ بیمه ای حتما با بروکری که به ایشان اعتماد دارید وارد مذاکره شوید.