شهرداری تورنتو با همکاری شورای نمایندگی های خدمات رسانی به مهاجران  (Ontario Council of Agencies Serving Immigrants) کارزاری را در تورنتو به راه انداخته اند علیه نژادپرستی و علیه تبعیض در قبال پناهندگان سوریه ای و در کل مسلمانان. پوسترهایی که از سوی این کارزار تهیه شده، حاوی این پیام است که پناهندگان بخشی از تورنتو هستند و نفرت از مسلمانان در این شهر جایی ندارد. این کارزار از طریق رسانه های اجتماعی و فضای آنلاین و نصب پوستر و آگهی در ایستگاه های اتوبوس، پیام خود را منتقل می کند.

poster-anti-racism

در بیانیه ای که توسط OCASIو شهرداری مشترکا صادر شده، آمده است: هدف بلندمدت ما خلق تورنتویی ست که به هر گونه از اشکال تبعیض و نژادپرستی “نه” بگوید.

در این پوستر با اشاره به عبارت “مسلمانان بخشی از تورنتو هستند” با بیگانه هراسی و اسلام هراسی مقابله شده است.

در ماه فوریه، شورای شهر تورنتو واریز مبلغ ۲۲۰هزار دلار برای برنامه های کمک به استقرار پناهندگان سوریه ای به دفاتر تازه واردان را تصویب کرد. از این مقدار ۹۰هزار دلار برای آموزش عمومی شهر، و کارزار مقابله با شایعات کنار گذاشته شده است.