شهروند- پیش از این نوشتیم که دادگاهی در انتاریو برخی اموال رژیم ایران در کانادا را به سود قربانیان امریکایی تروریسم پشتیبانی شده از سوی جمهوری اسلامی مصادره کرده است. از زمره ی این اموال خانه ای در نورت یورک است که با رد ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر مصونیت اموال دولتی حکومت ایران، رسما به مورد یاد شده اختصاص داده شده است.

بر مبنای حکم پیروزی امریکایی های شاکی در امریکا و برنده شدن آنان از سوی دادگاهی در این کشور، کانادا این اقدام را کرده است.

iran-property-in-toronto

همین دادگاه پیش از این اعلام کرده بود که هم این خانه و هم ملک دیگری در اتاوا و دو حساب بانکی مربوط به رژیم ایران از جمله ی اموال شامل این حکم هستند. این حکم بنا بر مصوبه ی دولت کانادا که به قربانیان تروریسم که با حمایت دولت های دیگر عزیزانشان را از دست داده اند، اجازه می دهد که در دادگاه های کانادا طرح شکایت کنند و از سیستم قضائی کانادا بخواهند که اموال دولت های حامی تروریسم را به سود آنان مصادره کند.

پیش از این در دولت کانادا قانونی به تصویب رسیده بود که از جمله رژیم های ایران و سوریه را در این مورد شامل می شد.