به گزارش تورنتو استار ژان شاره برای سومین بار متوالی با کسب اکثریت آرای حزب لیبرال نخست وزیر استان کبک شد. نتیجه این انتخابات حاکی از اجرای دقیق دموکراسی در این استان است. 


شماره ۱۲۰۷ ـ پنجشنبه ۱۱ دسامبر  ۲۰۰۸


 


 ژان شره در کنار همسرش پس از پیروزی لیبرال ها در کبک

به گزارش تورنتو استار ژان شاره برای سومین بار متوالی با کسب اکثریت آرای حزب لیبرال نخست وزیر استان کبک شد. نتیجه این انتخابات حاکی از اجرای دقیق دموکراسی در این استان است. در این انتخابات که به عنوان یکی از بدترین رای گیری ها در استان کبک از آن یاد می شود حزب شاره ۵۶ کرسی  از ۱۲۵ کرسی پارلمان و حزب پئولین ماویوس(حزب کبک)  ۵۱ کرسی به دست آوردند.

 از سوی دیگر در مونتریال امیر خدیو از حزب همبستگی به عنوان نماینده جناح چپ به پارلمان راه یافت. شاره دومین فردی است که برای سومین بار متوالی به عنوان نخست وزیر انتخاب می شود. نخست وزیر قبلی، ماریوس دوپلسی بود که در سالهای ۱۹۴۸، ۱۹۵۲ و ۱۹۵۶ به نخست وزیری رسید. شاره در یک گردهمایی پس از اعلان نتایج انتخابات در منزل شخصی خود اعلام کرد:«در این روزهای عدم امنیت اقتصادی، بسیاری از اهالی کبک ترجیح می دهند دولت پر ثبات تری انتخاب کنند و به کمک مردم این استان گروه لیبرال ها به قدرت رسیدند. نتایج آرا نشانگر رضایت اکثریت مردم از عملکرد مالی دولت پیشین بوده است».

در انتخابات اخیر لیبرالها ۴۲ درصد، حزب کبک۲/۳۵ درصد، حزب دموکرات کبک۴/۱۶ درصد و حزب همبستگی ۸/۳ درصد آرا را به خود اختصاص دادند.