ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز هفتم دی ماه در محل اداره کار شمال تهران در میدان اقدسیه بازداشت شده است.

شماره ۱۲۱۰ ـ پنجشنبه  ۱ ژانویه ۲۰۰۹


 

بی بی سی: ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز هفتم دی ماه در محل اداره کار شمال تهران در میدان اقدسیه بازداشت شده است.

بر اساس گزارشها، مددی که برای شرکت در جلسه هیات حل اختلاف به اداره کار شمال تهران مراجعه کرده بود، دستگیر و به زندان اوین منتقل شده است.

مددی از کارگران اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است که دیوان عدالت اداری با نقض حکم اخراج، رای به بازگشت وی داده بود.

در رابطه با این حکم، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به هیات حل اختلاف اداره کار مراجعه کرده بود.

یوسف مولایی وکیل مددی به بی بی سی فارسی گفت که موکلش در رابطه با حکم شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب که طی آن به سه سال و نیم زندان محکوم شده، دستگیر و به زندان اوین منتقل شده است.

به گفته مولایی، فرصت تجدید نظر در حکم دادگاه انقلاب وجود نداشته چون این رای اصلا به وکیل ابلاغ نشده است و دادگاه انقلاب می گوید که این حکم را قبلا در زندان به اطلاع مددی رسانده و این به منزله ابلاغ حکم است.

در این زمان مددی به خاطر پرونده ای دیگر در زندان بود و دادگاه انقلاب می گوید که در آن زمان حکم را به رویت وی رسانده است اما وکیل مددی می گوید:"دادگاه انقلاب تا امروز رای را هم در اختیار ما نگذاشته است."

سال گذشته مددی به اتهام اخلال در نظم عمومی به دلیل تجمع غیرقانونی به ۲ سال حبس محکوم شد و مدت چهار ماه را نیز در زندان گذراند، اما دادگاه تجدید نظر، وی را از اتهامات تبرئه کرد و وی از زندان آزاد شد.

به غیر از مددی، منصور اسانلو رئیس هیات مدیره سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز در زندان به سر می برد. وی سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شد و در حال حاضر دوران محکومیت پنج ساله خود را در زندان اوین می گذراند.