دیوید کاکرافت دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل روز شنبه ٧ دی ماه ١٣٨٧ با انتشار نامه ای بازداشت و تماس های تلفنی بی رویه توسط نهادهای امنیتی…

شماره ۱۲۱۰ ـ پنجشنبه  ۱ ژانویه ۲۰۰۹


 

دیوید کاکرافت دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل روز شنبه ٧ دی ماه ١٣٨٧ با انتشار نامه ای بازداشت و تماس های تلفنی بی رویه توسط نهادهای امنیتی به فعالین کارگری را محکوم و خواستار آزادی بی قید و شرط فعالین کارگری از جمله منصور اسانلو، ابراهیم مددی، بیژن امیری، محسن حکیمی و فرزاد کمانگر می باشد.

در این اطلاعیه به همکاری و همراهی دیگر نهادهای بین المللی کارگری و با اشاره به کمیته آزادیهای تشکل سازمان جهانی کار از کلیه اعضا و فعالان حقوق بشر و کارگری خواسته شده است با فرستادن نامه های اعتراضی خود به رئیس جمهور ایران خواستار  لغو و آزادی کلیه کارگران میباشند.

در این اطلاعیه به آقای منصور اسانلو نیز اشاره شده است که در دو ماه گذشته از معاینات پزشکی محروم بوده است.