شهروند- جرج کنیا سینگ دانشجوی برنده ی جایزه و تقدیر شده ی حقوق دانشکده حقوق اوزگودهال از پلیس تورنتو به دلیل عدم همکاری در پروژه ی تحقیقی اش شکایت کرد. او علاوه بر طرح شکایت ادعای خسارت هم کرده است.

سینگ می گوید پلیس به بهانه هایی که از منظر او نژادپرستانه خوانده شده به تحقیق دانشگاهی او که مربوط به امور جنایی می شده و نیازمند همکاری پلیس در آن ارتباط بوده است، توجه لازم را نکرده است و به همین دلیل  ادعای ۱۷۰هزار دلار خسارت کرده است. او می گوید برخورد پلیس با او و درخواست مکرر مدرک شناسایی از وی صورت نژادپرستانه داشته است.

knia-sing