شهروند- قطاری که از خط کیچنر به طرف ایستگاه یونیون در مرکز شهر تورنتو در حرکت بود، در نزدیکی ایستگاه وستون با شخصی برخورد کرد و او را کشت.

این حادثه در ساعت ۷و پانزده دقیقه ی بامداد روز چهارشنبه ۲۸ ژوئن رخ داده و در امر عبور و مرور قطارهای گو اخلال ایجاد کرده است. هنوز نام قربانی این حادثه اعلام نشده است.

gotrain