شهروند- کسانی که در امریکا و کانادا از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۶ کمد خریده اند می توانند این کمدها را که ثابت شده شرایط ایمنی را دارا نیستند، پس بدهند. اگر خریدار یا خریدارانی توان بازگرداندن کمدهای خریداری شده در تاریخ های یاد شده را نداشته باشند آی کیا خود کمدها را خواهد برد و پول مشتری را پس می دهد، و یا کمد ایمن به جایش به مشتری خواهد داد.

Ikea+dresser

سازمان حمایت از مصرف کنندگان امریکا گفته است، که ۶ کودک بر اثر وارونه شدن کمدهای آی کیا جانشان را از دست داده اند. همه ی کودکان کشته شده ۳ساله و کمتر از این سن داشته اند.

کانادا نیز از آی کیای این کشور خواسته است که ۲۰ نوع کمد و میز آرایش و تلویزیون را که جزو کالاهای غیر ایمن نامیده شده اند را از مشتریان کانادایی خویش پس بگیرد.