شهروند- علی شریفیان: هارجیت ساجان، وزیر دفاع کانادا در مصاحبه مفصلی با رادیوی سی بی سی درباره مسائل متعددی سخن گفت. وزیر دفاع گفت: «داعش خطرناک است اما کانادایی ها لازم نیست که بترسند. مردم باید به نیروهای امنیتی و خدماتشان در مراقبت از آنها اعتماد کنند. دولت درباره بهترین نقشی که کانادا می تواند در مبارزه با داعش داشته باشد مشغول بحث و تبادل نظر است، اما هنوز تاریخی برای فراخواندن جت ها از عراق و سوریه مشخص نشده است

هارجیت ساجان وزیر دفاع کانادا

هارجیت ساجان وزیر دفاع کانادا

از او پرسیده شد آیا ممکن است کانادا تا مارچ ۲۰۱۶ که پیش از این اعلام کرده به کار خود ادامه بدهد. سارجان پاسخ داد که در این زمینه مشغول مذاکره و تبادل نظر با متحدان خود هستیم.

مصاحبه گر پرسید آیا کانادا از سوی نیروهای ائتلاف تحت فشار قرار گرفته که به ماموریت خود در سوریه و عراق ادامه دهد و وزیر دفاع گفت:«برای گرفتن یک تصمیم خوب ما مشغول تبادل نظر با متحدان خود هستیم.»

وزیر دفاع در قسمتی از توضیحات خود خاطرنشان کرد که اگر به دنبال یک راه حل در دراز مدت هستیم، کلیدش آموزش (نیروهای محلی) است. یادآوری اینکه هارجیت سارجان سه دوره در افغانستان کار کرده و با نیروهای آمریکایی همکاری داشته است. او همچنین گفت که ما آماده کمک به پذیرش ۲۵ هزار پناهجوی سوری هستیم.