شهروند ـ یک قاضی دادگاه فدرال که از یک قربانی تجاوز جنسی پرسیده بود چرا زانوهایش را بهم نزدیک تر نگه نداشته است، می خواهد به خاطر ابراز نظرش در آن سال در حضور جمع معذرت خواهی کند. شورای قضایی کانادا درخواست برقراری جلسه ای در ماه سپتامبر داده است که تصمیم بگیرد آیا رابین کمپ، متهم اظهارات ناشایست سال ۲۰۱۴، باید از کارش به عنوان قاضی دادگاه استانی کلگری برکنار شود یا خیر.

robin-camp

بر اساس یادداشتی که در پاسخ به این درخواست نوشته شده است این قاضی معتقد است که می تواند به عنوان یک عضو دستگاه قضا همچنان در امور مربوطه مشارکت داشته باشد و برای بهبود و ارتقای سطح دانش خودش تلاش کند.

کمپ قبول دارد که نظرش در دادگاه سال ۲۰۱۴ بسیار نامناسب بوده است و می خواهد در حضور جمع در کلگری معذرت خواهی کند. کمپ تحت نظر یک قاضی دادگاه ارشد، روانشناس و کارشناس قانون آزار جنسی آموزش دیده و مشاوره گرفته است.

این سند می گوید که او اکنون درک عمیق تری از ضربه روحی که قربانی تجاوز جنسی با آن روبروست، دارد و قول می دهد که هرگز نظر مشابهی نخواهد داد.