تورنتو استار مورخ ۲۳ دسامبر می نویسد، پلیس یک زن اهل تورنتو را پس از سه روز زنده در میان برفها پیدا کرد. شوهر این زن نجات همسرش را معجزه ای الهی میداند.  


شماره ۱۲۱۰ ـ پنجشنبه  ۱ ژانویه ۲۰۰۹


 

تورنتو استار مورخ ۲۳ دسامبر می نویسد، پلیس یک زن اهل تورنتو را پس از سه روز زنده در میان برفها پیدا کرد. شوهر این زن نجات همسرش را معجزه ای الهی میداند. دونا مولنار، ۵۵ ساله روز جمعه برای خرید آذوقه از منزل خارج شد و سه روز بعد زیر ۶۰ سانتی متر برف پیدا شد. او هم اکنون در شرایط بحرانی در بیمارستان در حال مداواست  و به زودی به خانه بازخواهد گشت.

پلیس بر این عقیده است که برف جان زن را نجات داده، زیرا دمای  هوا در شب به ۱۵ درجه زیر صفر می رسیده و همراه با باد تا ۲۹ درجه کاهش پیدا می کرده است. و اگر زن در میان برف ها نبود قطعا جان می داد. لیکن همسر کاتولیک او معتقد است موضوع چیز دیگری است. او در یک مصاحبه تلفنی به خبرنگار تورنتواستار گفت:«این یک معجزه است. خداوند او را در دستانش حفظ کرد تا ما توانستیم او را پیدا کنیم». پزشک معالج وکادر بیمارستان می گویند:«لباس او برای رفتن به دمایی چون قله اورست مناسب نبود. او لباس زمستانی معمولی به تن داشته است. و در این میان شانس زیادی داشته که زنده مانده است».


 

مولنار متوجه تاخیر همسرش می شود و به پلیس مراجعه می کند. نیروهای پلیس اتومبیل دونا را پیدا می کنند و سه روز بعد سگ های پلیس او را در زیر برفها می یابند. بازرسی ها نشان می دهد دونا اتومبیل خود را در توفان برف گم می کند و سرگردان حرکت می کند تا از فرط خستگی بی حال به زمین می افتد. جف کلسون از سازمان محیط زیست کانادا می گوید:«برف جان زن را نجات داده است. یک لایه برف به عنوان لایه ای محافظ بدن او را گرم نگاه داشته است».