کندین پرس می نویسد، بر اساس یک نظرسنجی مردم کانادا با پرداخت بیلیونها دلار وام به شرکتهای خودروسازی توافق دارند. بر اساس این آمار ۵۶ درصد مردم با این مقوله و ۳۳ درصد علیه آن هستند.  


شماره ۱۲۱۰ ـ پنجشنبه  ۱ ژانویه ۲۰۰۹


 

کندین پرس می نویسد، بر اساس یک نظرسنجی مردم کانادا با پرداخت بیلیونها دلار وام به شرکتهای خودروسازی توافق دارند. بر اساس این آمار ۵۶ درصد مردم با این مقوله و ۳۳ درصد علیه آن هستند. روز یکشنبه گذشته دولت فدرال و انتاریو تصویب کردند برای کمک به این صنایع مبلغ چهار بیلیون دلار وام به این بخش اعطا می شود که ۲.۷ بیلیون آن را دولت فدرال تقبل می کند و ۱.۳ بیلیون دلار آن سهم دولت انتاریو است. این مبلغ معادل ۲۰ درصد از مبلغ در نظر گرفته شده ای است که واشنگتن برای کمک به دو کمپانی جنرال موتورز و کرایسلر در نظر گرفته است. هارپر در این باره دائما متذکر می شود:«با  اعطای این وام بودجه دولت در خطر است، زیرا شاید هرگز این پول برگردانده نشود».


 

لیکن شرکت کنندگان در نظرسنجی با رای موافق خود این امکان را به شرکتهای یاد شده می دهند تا خود را از سراشیبی شکست نجات دهند. لازم به تذکر است نتایج نظرسنجی در استانهای مختلف متفاوت است. لیکن در مجموع مردم کانادا به اعطای این وام رای مثبت داده اند. کارشناسان اقتصادی نیز بر این عقیده اند که نجات صنایع خودروسازی در کانادا عامل کاهش بحرانهای مالی آتی خواهد بود.