استهکلمیان: برای نخستین بار در تاریخ قضایی سوئد افراد خانواده یک دختر جوان به اتهام تحمیل زناشویی به او مورد مجازات قرار گرفتند. قانونی که “تحمیل زناشویی” را تبدیل به جرم نمود از ژوئیه سال ۲۰۱۴ در سوئد به مرحله اجرا گذاشته شد، اما این نخستین باری ست که پرونده ای با استناد به این قانون در یک دادگاه سوئدی به مجازات ختم می شود.

بر اساس این قانون “تحمیل زناشویی” می تواند برای فردی که مرتکب آن شده است تا حداکثر ۴ سال زندان به دنبال داشته باشد. بر اساس این قانون فرقی نیز ندارد که تحمیل زناشویی در سوئد یا خارج از سوئد صورت گرفته باشد.

این پرونده در دادگاه بدوی شهر لوند در جنوب سوئد در جریان بوده است و برادر ، پدر و دوست پدر یک زن ۲۳ ساله ساکن شهر لندسکرونا به اتهام “تحمیل زناشویی” به او در افغانستان مورد محاکمه و پیگرد قانونی قرار گرفته بودند.

این سه نفر همچنین متهم به تهدید، ضرب و شتم، آدم ربایی، آزار جنسی و اخاذی از مرد جوانی بودند که در سوئد با این زن ۲۳ ساله دارای رابطه بوده است.

ازدواج اجباری این زن در اکتبر ۲۰۱۵ در سوئد به ثبت رسید.

lund court

ورودی دادگاه بدوی شهر لوند در سوئد

اولریکا اکوال دادستان پرونده در این رابطه به خبرگزاری ت ت گفت: رابطه این زن ۲۳ ساله با مرد هم سنی که خود انتخاب کرده بود، مورد پذیرش خانواده قرار نگرفت.

اینک پدر ۴۳ ساله این دختر ۲۳ ساله افغان از سوی دادگاه بدوی شهر لوند  به جرم از جمله تحمیل ازدواج به دخترش به ۴ سال زندان و پرداخت ۱۰۰هزار کرون جریمه نقدی به دختر خود محکوم شد. یکی از دو مرد دیگر متهم در پرونده به ۳ سال زندان و مرد سوم نیز تبرئه شده است.