یکی از ارکان حقوقی که بسیار در بیمه نامه مهم است و در زمان پرداخت خسارت در اولویت بررسی قرار می گیرد تعیین تصادفی بودن سبب اولیه خسارت است. به عبارت ساده تر اینکه اگر آتش سوزی باعث نابودی مال بیمه شده گردیده آن آتش سوزی از طرف دینفع بیمه نامه عمدی نبوده است یا اگر حادثه اتومبیلی باعث جرح و یا خسارت مالی به اتومبیل یا اشخاص ثالثی گردیده آن مورد برایش نقشه از پیش تعیین شده ای  طراحی نشده و کاملا تصادفی بوده است. اجازه می خواهم نظر شما خوانندگان محترم را به دو نکته مهم حقوقی- بیمه ای جلب نماید:

۱ ـ بیمه نامه به اصطلاح تمام خطر: در اینگونه بیمه نامه همه خطرات تحت پوشش بیمه نامه است به جزء استثنائات که در بیمه نامه به وضوح ذکر شده است. مهمترین مساله ای که به صورت مزیت ذکر می شود بار اثبات پرداخت یا عدم پرداخت خسارت است. به عبارت ساده تر بعد از تحقق خسارت این شرکت بیمه است که بایستی اثبات کند که خسارت اتفاق افتاده تحت تعهداتش نیست و در زمره استثنائات است یا اینکه سریعا خسارت را طبق شرایط بیمه نامه بپردازد. معمولا اینگونه بیمه نامه ها را در بخش مسئولیت و باربری مشاهده می کنیم.

fire_damage

۲ـ بیمه نامه های با نام خطرات مشخص: همانگونه که از اسم اینگونه بیمه مشخص است فقط خسارات که بر اثر خطرات معین شده تحقق یافته پوشش دارد. بسیار مشاهده می شود که لیستی از خطرات به بیمه نامه الصاق است برای نمونه آتش سوزی ـ توفان ـ انفجارـ تصادف ـ تصادم ـ دزدی و صاعقه را می توان نام برد.

در اینگونه بیمه نامه ها بار اثبات پرداخت خسارت با بیمه شده یا بیمه گذار(خریدار بیمه) است که خسارت بر اثر تحقق یکی از خطرات بیمه نامه بوده است. همانگونه که مشاهده می شود وظیفه بیمه گذار (خریدار بیمه) مشکل تر از حالت قبلی است.

یکی از موارد دیگری که بعد از حادثه در اولویت بررسی است تعیین این مطلب است که آیا مال بیمه شده تمام و کمال و به قیمت واقعی بیمه شده است یا خیر؟ اگر مال مورد نظر به کمتر از رقم واقعی بیمه گردیده شرکت بیمه نیز به همان نسبت مسئول پرداخت خسارت خواهد بود. برای نمونه اگر مالی که ارزشش ۱۰۰ هزار دلار است به ۵۰ هزار دلار بیمه شده باشد (۵۰%) و خسارتی حدود ۱۰ هزار دلار به آن وارد شود شرکت بیمه نیز ۵۰% آن ۱۰ هزار دلار را می پردازد.

برای اطمینان از صحت موارد یاد شده با بروکر بیمه خود مشورت نمایید تا در زمان خسارت به مشکل بر نخورید.