شهروند ـ  استان انتاریو مبلغ ۳/۲ میلیون دلار در صنعت رو به رشد فیلم سازی در سادبری سرمایه گذاری می کند، صنعتی که در شمال انتاریو  در حال گسترش است و امید است که اشتغال زایی کند. کاتلین وین روز شنبه، در سادبری،  این خبر را زمانی اعلام کرد که در حال بازدید یک هفته ای اش از شمال انتاریو بود.

محصولات دیگری از قبیل تعویض کنندگان بازی (game changers)، مستندی درباره ی بازی، دو فیلم تلویزیونی و یک سریال تلویزیونی فرانسوی به وسیله صندوق شرکت میراث شمال انتاریو Northern Ontario Heritage Fund Corporation) ،  NOHFCتامین مالی خواهند شد.

wynne

از سال ۲۰۱۳،  NOHFC با اختصاص ۶/۱۰۴ میلیون دلار به ۱۶۴ پروژه، صنعت رو به رشد فیلم سازی را در شمال انتاریو حمایت کرده است. سرمایه گذاری در شمال انتاریو بخشی از طرح اقتصادی دولت برای رشد اقتصاد و ایجاد شغل در این منطقه است.

این طرح چهار بخشی شامل کمک به مردمانی بیشتر و ایجاد شغل در آینده با گسترش دسترسی به کالج هایی با کیفیت بالاتر و آموزش دانشگاهی است. این طرح با هدف سرمایه گذاری زیربنایی در بیمارستان ها، مدارس، جاده ها، پل ها و حمل و نقل در شمال انتاریو و ایجاد یک اقتصاد کم کربن توسط نوآوران، با رشد بالا، و با تکیه بر صادرات ایجاد شده است . طرح یاد شده همچنین به یک بازنشستگی امن تر برای مردم این ناحیه  کمک می کند.