شهروند ـ مجلس عوام کانادا روز چهارشنبه ۲۳ مارچ ۲۰۱۳ پیشنهاد M-103 ، یک پیشنهاد غیر الزام آور محکومیت اسلام هراسی و تبعیض مذهبی را تصویب کرد. این پیشنهاد بعد از چندین ماه مناظرات جنجالی و طولانی و در پی اتفاقات اخیر تروریستی در مسجدی در کبک، با پشتیبانی اکثریت نمایندگان حزب لیبرال و نیودمکرات توانست با وجود مخالفت تعدادی از نمایندگان حزب محافظه کار رای بیاورد.

اکرا خالید نماینده لیبرال از حوزه می سی ساگا لایحه علیه اسلام هراسی را به مجلس برد

مخالفان این پیشنهاد می گویند که نامگذاری این پیشنهاد می توانست طوری باشد که تنها اشاره به دین خاصی مانند اسلام نداشته و تمام ادیان الهی مانند مسیحیت، یهودیت، هندو، بهاییت و غیره را نیز در برگیرد و تبعیض نژادی علیه هرکدام از این اقشار را محکوم کند. بردن نام اسلام و اختصاص یک پیشنهاد به مبارزه با مخالفان این دین ممکن است مغایر با برخی از قوانین آزادی بیان در کانادا باشد که این در دراز مدت تاثیرات خوبی ندارد. موافقان این پیشنهاد بر این باورند که این اتفاق باعث خواهد شد تا ترس و وحشت و نفرت در جامعه ی کانادا کمرنگ تر شود و نژادپرستی سیستماتیک از بین برود.