شهروند ـ کاتلین وین طی یک سخنرانی در مجلس قانونگذاری، اعلام کرد که پرداخت کنندگان قبوض برق از این پس از پرداخت ۸ درصد مالیات افزوده شده، سهم استان،  بر قبض های برق معاف خواهند شد.

کاتلین وین در تلاش برای ابقای محبوبیت لیبرال ها، روز دوشنبه طی یک سخنرانی به طرفداری از حقوق مصرف کنندگان، اعلام کرد که همچنین این دولت قول می دهد تا طی ۵ سال آینده تعداد ۱۰۰هزار فضای جدید برای نگهداری کودکان ایجاد شود، مهم نیست کجای انتاریو، دولت لیبرال همیشه آماده است تا شنونده ی نگرانی ها و مسائل شهروندان باشد.

hydro-bill

بر اساس گفته های وین، دولت آگاه است که بودجه ی خانواده ها کشش هزینه ی برق را ندارد. حذف ۸ درصد از ۱۳ درصد HST باعث می شود که هر خانواده سالی ۱۳۰ دلار در هزینه هایش صرفه جویی کند. بسیاری از مصرف کنندگان روستایی که نمی توانند از مزایای گاز طبیعی ارزان برای گرم کردن استفاده کنند سالانه مبلغ ۵۴۰ دلار کمک هزینه دریافت خواهند کرد.

این تخفیف، هزینه ای معادل یک بیلیون دلار برای خزانه در پی خواهد داشت، اما دولت آماده است تا بودجه سال آینده را برای این کار تنظیم کند. کاتلین وین همچنین از برنامه های دیگری که دولت در نظر دارد تا برای کمک به خانواده های دارای فرزند انجام دهد، سخن گفت.

برخی معتقدند که این علاقه ی ناگهانی وین به زندگی روزانه ی مردم انتاریو از ترس او به از دست رفتن محبوبت لیبرال ها و پیروز شدن محافظه کاران ناشی می شود.