شهروند ـ شهرداری تورنتو در پی آن است که شهر تورنتو را کامل تر کند، از مسیرهای دوچرخه سواری خیابان بلور گرفته تا پیاده روهای دن فورت و چهره ی قدیمی خیابان کینگ.

کارکنان شهرداری در حال تهیه یک سری از دستورالعمل ها برای بهتر کردن خیابان های تورنتو برای دوچرخه سواران، عابران و وسایل نقلیه هستند و این دستورالعمل ها زمستان امسال به شورا خواهد رفت.

به عنوان بخشی از این فرآیند از عکاسان، در کانادا و در خارج از کشور، دعوت شد تا دید خودشان را از این که خیابان های کامل چگونه باید باشد در قالب عکس برای شهرداری بفرستند. به عقیده ی این سازمان کلمه ها نمی توانند دیدگاه واقعی انسان ها را نشان دهند و بهترین راه برای نشان دادن این که اهالی تورنتو چگونه فکر می کنند عکس است.

toronto-street

حدود ۷۸۰ عکس فرستاده شد و هیئت ژوری ۱۸ تای آنها را برای فینال انتخاب کرد. گروه مجزایی هم برای سن زیر ۱۸ سال انتخاب شد، زیرا از نظر شهرداری این گروه سنی بسیار مهم هستند و قرار است شهر تورنتو را به ارث ببرند.

علاقمندان تا ۲۰ سپتامبر مهلت دارند تا به عکس دلخواهشان رأی بدهند. برنده های این مسابقه جایزه های گوناگونی از جمله علامت خیابانی متعلق به خودشان را دریافت خواهند کرد. برای رأی گیری  و انتخاب عکس های دلخواه می توانید به وب سایت   cityoftoronto.fluidsurveys.com/s/complete-streets-photos/  مراجعه کنید.