به گزارش تورنتو استار مورخ ۳۱ دسامبر شب سال نو بسیاری از ساکنان استان انتاریو بدون برق به استقبال سال جدید رفتند. به دلیل وزش باد شدید و شکستن  …


شماره ۱۲۱۱ ـ پنجشنبه  ۸ ژانویه ۲۰۰۹


 

به گزارش تورنتو استار مورخ ۳۱ دسامبر شب سال نو بسیاری از ساکنان استان انتاریو بدون برق به استقبال سال جدید رفتند. به دلیل وزش باد شدید و شکستن دکل های برق روزهای یکشنبه و دوشنبه برق حدود ۲۰ هزار خانه در انتاریو قطع شد و برخی تا روز جمعه نیز در بی برقی به سر بردند. برای عملیات تعمیر تعداد  زیادی نیرو و حدود ۱۱ هلیکوپتر به منطقه گسیل شدند. مناطق خاموش عبارت بودند از: هانتزویل، پری ساند، پنتانگ، برک بریج و بنک رافت.