شهروند ـ اخیرا دکتر رضا مریدی وزیر علوم و پژوهش های علمی و نوآوری از بخش پیوند عضو بیمارستان عمومی تورنتو  Toronto General Hospital و آزمایشگاه های پژوهشی این بخش بازدید کرد. در این بازدید آقایان پرفسور پیتر پیسترز    Peter Pistersرئیس شبکه بهداشتی دانشگاه تورنتو (مشتمل بر بیمارستان عمومی تورنتو، بیمارستان غرب تورنتو- بیمارستان پرنسس مارگارت و بیمارستان توانبخشی Rehab تورنتو) ـ پرفسور کریس پیج  Chric Paigeمعاون پژوهشی، پرفسور کشاوجی Shef Keshavjee رئیس بخش جراحی بیمارستان ـ پرفسور آتول هومار Atul Hummar  رئیس بخش و پیوند عضو و دکتر محمود تزری کارشناس ارشد بخش پیوند عضو حضور داشتند.

moridi-general-hospital

سالانه حدود ۶۰۰ پیوند عضو در این بیمارستان انجام می شود و خدمات پزشکی و بیمارستانی به حدود ۵۰۰۰ بیمار که دارای عضو پیوندی هستند، ارائه می شود. از این نظر این بیمارستان مقام اول را در کانادا حائز است و یکی از چند مرکز مهم و پیشرفته و پیوند عضو در قاره امریکا بشمار می رود.

وزارت پژوهش های علمی و نوآوری قریب ۴میلیون دلار برای پژوهش های بخش پیوند عضو کمک کرده است و کلا ۱۲۴ میلیون دلار برای حمایت از ۶۹ پروژه تحقیقاتی در شبکه بهداشتی دانشگاه تورنتو سرمایه گذاری کرده است.

moridi-gh

پیوند عضو یکی از پیشرفته ترین روش های نجات انسان هاست که در عین حال نیاز به اهداکننده ی عضو دارد. وزارت بهداری انتاریو و مؤسسات عام المنفعه مردم را تشویق می کنند که یک یا چند عضو خود را پس از درگذشت به بیماران اهدا کنند. این یک حرکت انسانی و اجتماعی است که در میان جوامع غربی مورد استقبال قابل توجهی است. ایرانیان کانادا نیز می توانند وصیت کنند که پس از درگذشت اعضای بدن آنان به بیمارانی که نیاز به عضو سالم دارند، اهدا شود.

علاقمندان می توانند برای اطلاعات بیشتر از سایت  www.UHN.ca/motدیدن کنند.

جای خوشوقتی است که در میان پزشکان، استادان و پژوهشگران بخش پیوند عضو بیمارستان عمومی تورنتو یک ایرانی، دکتر محمود تزری نیز حضور دارد.