شهروند ـ اگرچه اهالی انتاریو از وعده ی تخفیف مالیاتی قبض های برق که حاشیه های زیادی به همراه داشت چندان ناراضی نیستند، اما نشانه ها حاکی از آن است که دیگر به دولت کاتلین وین بهای چندانی نمی دهند. یک بررسی انجام شده توسط شرکت تحقیقات (Forum Research Inc.) نشان می دهد که محافظه کاران پیشرو به رهبری پاتریک براون توانسته اند محبوبتشان را نسبت به لیبرال ها ۲۰ درصد افزایش دهند.

wynne-and-chiarelli

بر اساس یک نظرسنجی عمومی که دو روز بعد از اعلام معافیت مالیاتی قبض های برق اعلام شد پشتیبانی از محافظه کاران پیشرو به ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است و لیبرال ها به ۲۵ درصد سقوط کرده اند.

 ظاهرا اظهارات براون مبنی بر حذف برنامه ی درسی آموزش جنسی در مدارس تاثیر چندانی نداشته است و وعده های وین مبنی بر کمک به خانواده های کم درآمد به او کمک نکرده است.