شهروند-  پلیس تورتنو، براساس یک برنامه ی آزمایشی که از ابتدای نوامبر آغاز شده است، برای بررسی سرقت از مغازه ها در صحنه حاضر نمی شود و سارقین در صورت داشتن شرایط خاص در هنگام دستگیری و بعد از ثبت اطلاعات آزاد می شوند. این برنامه آزمایشی به مدت شش ماه و در دو ناحیه ی ۵۱ و ۵۲ پلیس اجرا می شود که تقریبا جنوب خیابان بلور بین اسپاداینا و دان ریور را در برمی گیرد.

 

در این برنامه ی آزمایشی که Shop Theft نامیده شده است، پلیس اختیار بررسی جرم را به افرادی که به آنها افسران پیشگیری از سرقت گفته می شود واگذار کرده است که معمولا از میان نیروی امنیتی حاضر در مراکز خرید انتخاب می شوند.

اگر سارقین بالای ۱۸ ساله بوده، کارت شناسایی به همراه داشته باشند و بهای کالای دزدی شده بیش از ۱۰۰۰ دلار نباشد، این افسران می توانند بعد از تماس با پلیس و ثبت اطلاعات فرد سارق، او را آزاد کنند. البته پلیس این اختیار را دارد که در آینده و در صورت گزارش دوباره ی خطایی دیگر این افراد را دستگیر کند.

این برنامه ی آزمایشی برای مدت شش ماه ادامه دارد و اگر موفقیت آمیز باشد به تمام نواحی پلیس تورنتو گسترش خواهد یافت. یکی از دلایل مهم این برنامه ی آزمایشی جلوگیری از به هدر رفتن  نیروی پلیس برای جرائم جزیی اعلام شده است. سرقت از مغازه ها همیشه میزان زیادی از انرژی و زمان نیروی پلیس را به خودش اختصاص می دهد در صورتی که نیروی پلیس باید در مکان های مهمتری حضور یابند.