شهروند ـ راندال بارز (Randall Barrs) ، وکیل جنایی معروف اهل تورنتو، یکی از دو مردی است که روز سه شنبه مورد حمله ی تیراندازی در دان تاون تورنتو، نزدیکی پرینس آرتور و بدفورد، قرار گرفتند.  امدادگران می گویند که دو مرد را در شرایط بسیار وخیم به بخش اورژانس منتقل کردند و تاکنون هیچگونه اطلاعاتی درباره ی مظنون تیراندازی در دسترس نیست.

randall-barrs

به گفته ی یکی از وکیلان، “بارز” وکیلی بسیار قابل احترام است که به افراد بسیاری در زمینه های تخصصی مواد مخدر و اسلحه کمک کرده است. این اتفاق که وکلای برجسته ی جنایی در کانادا مورد حمله و تیراندازی قرار بگیرند بسیار نادر است و خیلی کم اتفاق افتاده است.