نیویورک پست: متخصصان علم ژنتیک از تولد کودکی سفیدپوست با موهای بور و چشم های آبی از پدر و مادری سیاه پوست در بیمارستان کوئینزمری لندن، متحیر شده اند.

پزشکان می گویند این کودکAlbino  (زال ـ شخص فاقد رنگ دانه) نیست و خانواده اش هم در تاریخچه فامیلی خود اجداد سفیدپوست نداشته اند.

پدر ۴۴ ساله این کودک که کارمند راه آهن است، می گوید: در ابتدا ما تعجب زده شدیم. او بچه سفیدپوست سالمی است. او بچه من است و همسرم نیز با من صادق است، حتی اگر چنین نباشد بچه نباید اینگونه سفید باشد. ما اجداد سفیدپوست نداشته ایم و شاید این یک جهش ژنتیکی باشد.

پروفسور برایان اسکایز مسئول بخش ژنتیک دانشگاه آکسفورد معتقد است در افراد مخلوط با دو نژاد ممکن است کودک با رنگ روشنی به دنیا بیاید و حتی ممکن است رنگ پوست کودک با والدینش فرق داشته باشد و این بر اثر مخلوط شدن ژنها است مثل آفریقائی های کارائیبی اما در نیجریه این اختلاط ژن کم است و پدر و مادر باید اجداد سفیدپوست داشته باشند تا اتفاقی شبیه این رخ دهد. رنگ موی کودک بسیار عجیب است حتی کودکان سفیدپوست نیز رنگ مویشان هنگام تولد اینگونه نیست. احتمالاً یک دگرگونی و تحول ناشناخته صورت گرفته است.

مادر ۳۵ ساله کودک می گوید: رنگ پوست فرزندم مهم نیست این بچه یک معجزه است. کودک  Nmachi  نامگذاری شده که در نیجریه به معنی زیبائی خداوند است.این زوج دوکودک ۴ساله و۲ساله دیگر هم دارند که هر دو سیاهپوست هستند.