شهروند- کوین سوای زی (Kevin Swayzie) از نوعی بیماری مغزی رنج می برد که قدرت یادگیری اش را تحت تاثیر قرار می دهد. او در سن ۲۰ سالگی و بعد از مرگ مادرش از خانه خارج شد و دیگر بازنگشت. کوین سالها بی خانمان و خیابان گرد بود و از مصرف الکل و انواع مواد مخدر در عذاب. او بارها سعی کرده بود که مواد و الکل را کنار بگذارد که هربار به طریقی شکست خورد.

سرانجام سیندی گرمین ( Cindy Germain) و همسرش پییر (Pierre) که در سال ۲۰۱۵ به تازگی خانه ای در حومه کلگری خریده بودند فرشته نجات کوین شدند و در سن ۳۲ سالگی او را به نوعی به فرزندی قبول کردند. در واقع آنها از طریق ثبت نام در یک برنامه کمک به بیماران ذهنی علاقه شان را برای کمک به فردی که در این برنامه باشد و نیاز به کمک داشته باشد ابراز کردند و در مدت کوتاهی کوین در خانه آنها مستقر شد.

در ابتدا این تجربه برای هر دو طرف چالش برانگیز و جدید بود، اما این خانواده با تلاش و صبر تمام دوران سختی را پشت سر گذاشتند و هم اکنون کوین یکی از اعضای خانواده آنهاست. آنها برای کوین کار پیدا کردند و او هم اکنون به عنوان مسئول بلیت در یکی از شعبه های سینمای سینه پلکس کار می کند و هزینه سفرش با خانواده را پس انداز می کند. آنها کوین را بسیار دوست دارند و دلشان نمی خواهد که از پیش آنها برود. کوین می گوید که خانواده جدیدش به او کمک کردند که دوباره خودش باشد و به خودش افتخار کند.