آرش عزیزی

این آخر هفته خبرنگار شهروند مدام سوار بر دوچرخه از این سر شهر به آن سر شهر می‌رفت تا در رویدادهای مختلف شرکت کند، در آخر در این رویدادها شرکت کردیم:

ـ افتتاحیه جشنواره کاریبانا

آرش عزیزی در فستیوال هندی ها

ـ کنسرت «تجربه‌های برزیلی» در هاربرفرانتِ تورنتو

ـ تظاهرات در دفاع از آزادی‌های مدنی و حمله پلیس به آن‌ها در کوئینز پارک

ـ جشنواره تی دی بانک برای آسیای جنوبی در بازار هندی‌های جرارد

ـ افتتاحیه جشنواره بین‌المللی جاز بیچز در پارک وودباین

ـ جشنواره سالسا در سنت کلر

برای خوانندگان عکس‌ها را به ارمغان آورده‌ایم تا بدانند وقتی در صفحه «هنر در شهر» جشنی را معرفی می‌کنیم، خودمان هم در آن شرکت می‌کنیم!