فرهاد فرسادی

سودجویان و فرصت طلبان در هر حرفه و شغلی که نیاز مردم در آن موارد بیشتر حس می شود حضوری مشهودتر دارند از این رو در مقابل نیز دست اندرکاران و انجمن های حمایتی وظیفه خود می دانند تا در این زمینه چاره ساز بوده و در جهت حفظ حقوق خریداران و مصرف کنندگان بیمه به صورتی مثمر ثمر عمل کنند.

اخیراً موسسه ناظر بر عملکرد بروکرهای بیمه در انتاریو مواردی را در جهت روشن شدن ذهن خریداران بیمه/نشریات و بروکرهای بیمه منتشر کرده است تا شاید با همت و همکاری این گروه بتوانند دست کلاهبرداران بیمه ای را از جامعه کوتاه نمایند.

آنچه طی سالهای اخیر در نشریات کامیونیتی های مختلف زیاد به چشم می خورد آگهی های به ظاهر جذاب و اغواء کننده در خصوص بیمه اتومبیل است که خریداران بیمه را به نرخهای بیمه ای غیر واقعی جلب می نماید. جالب آن است که در اکثر اینگونه آگهی ها اسمی از بروکر یا نماینده بیمه به چشم نمی خورد و فقط یک شماره تلفن(همراه) به انضمام شعاری که هر چشم غیر بیمه ای را به آن جلب می نماید.

“بیمه ارزان””حق بیمه ویژه” و یا دامی چون استفاده از تخفیفات حق بیمه گروهی که اصلا شما جزو آن  گروه نیستید جلب نظر می نماید.

موسسه بروکرهای بیمه انتاریو در آخرین نشریه خود چنین عنوان می نماید که برای رهایی از دست این دزدان حرفه ای بیمه ای که به سادگی می خواهند به اصطلاح یک شبه ره صد ساله بپیمایند و با پول شما و آبروی بروکرهای بیمه خود را تأمین کنند. بیایید راه آنها را به نحوی ببندیم که دیگر به فکر چنین کاری نیفتند. در ادامه این موسسه حرفه ای از نشریات کامیونیتی های مختلف می خواهد که به هر آگهی که غیر حرفه ای است پاسخ مثبت نداده و با اطلاع رسانی بین مسئولان کامیونیتی های خود و موسسه مزبور اقدام کنند. برای تحقق این مسئله حتی پا فراتر گذاشته و با اختصاص دادن یک بخش به این امر از همه خواسته است مسئول تر و آگاه تر عمل کنند.

 در اغلب این آگهی ها که از اسامی مختلفی استفاده می شده از خریداران بیمه می خواستند که برای استفاده از اولویت های تخفیفی یا چند ماه از حق بیمه را اول پرداخت کنند یا با استفاده از حسابهای خصوصی نسبت به کلاهبرداری و برداشت ماهانه اقدام می نمودند.

بعضی از این اسامی و شرکتهای بروکری به قرار ذیل است:

 

Rawlings and Powell Insurance (66 Mountjoy St. South, Timmins, Ont., P4N 1S4), Ashley Brokers, Arthur and Son, Inter province, Smith and Son and Addison 

 

و از شماره تلفن هایی بهره می جستند که با هویت های جعلی خریداری شده بود و به قرار ذیل بودند:

            ۴۱۶-۵۹۸-۵۳۱۴ and FACSIMILE number 1-888-858-3138

 ۱-۸۶۶-۵۷۲-۵۶۷۰

 ۹۰۵-۵۹۸-۵۲۶۶

  ۹۰۵-۷۸۱-۰۱۴۹

 

برای جلوگیری از این تقلبات که همه ما را دستخوش ناملایمات و ضررهای مالی بدی می نماید  در مقابل موسسه حرفه ای بروکرهای بیمه انتاریو از همه خواسته است که در صورت مشاهده موارد مشابه با تلفن یا ایمیل زیر تماس گرفته و هم منافع خود و هم منافع ملی را حفظ نمایند.

 

Registered Insurance Brokers of Ontario at 416-365-1900 or

۱-۸۰۰-۲۶۵-۳۰۹۷,

or email Barbara@ribo.com.

* فرهاد فرسادی کارشناس ارشد بیمه در کانادا است.

fred.farsadi@gmail.com