از خوانندگان

 

 

آقای جوهری شما پس از اعلان عمومی پتیشن برقراری رابطه با ایران سه  مصاحبه داشتید، یکی با نشریه سلام تورنتو دیگری با نشریه محلی منطقه یورک (لیبرال) و دیگری در پرس گالری پارلمان  لینک زیر مصاحبه پرس گالری ست که مصاحبه از دقیقه ۹ آغاز می شود.

http://www.cpac.ca/en/programs/headline-politics/episodes/48943325/

برای من جالب توجه است که شما حتی یک بار در این مصاحبه ها به حقوق بشر در ایران اشاره  نمی کنید.

 حتی در مصاحبه سلام تورنتو از شما در این مورد سئوال می شود، اما شما به‌‌‌ آن پاسخ نمی دهید.

majid-jowhari

در مصاحبه تان در پارلمان  جای تأسف است که  شما در معرفی و دفاع از پتیشن حتی یک بار  از خانم هودفر که در آن زمان در بند بودند نامی نمی برید،  و این خبرنگاران غیر ایرانی تبار هستند که از شما می پرسند پس خانم هودفر چه می شود.

می گویید این  مسئله خصوصی است و یک کیس  باز است. یعنی چه این حرف، آیا به عنوان نماینده پارلمان کشور کانادا نمی توانستید از شهروند این کشور دفاع کنید و بگویید ایشان یک دانشمند است و به دلیل دفاع از فمینیسم دستگیر شده، و باید هر چه سریعتر آزاد شود؟

آقای جوهری اگر دختر شما که یک فمینیست باشد، در کشور دیگری گرفتار چنین حکومت بیرحمی مثل ایران شود، شما همچنان به “پرایوسی” معتقد هستید یا این که خواهان آزادی بدون قید و شرط ایشان می شوید؟

وقتی سئوال می شود که   نوع معامله شبیه  برقراری رابطه در قبال آزادی هودفر در  جریان است، شما می گویید همه گزینه ها بر روی میز است.

آیا  دولت آقای ترودو بر سر خانم هودفر معامله انجام دادند؟ یا این که ایستادند و گفتند تا آزادی یک شهروند کانادایی  هیچ  رابطه ای  برقرار  نمی شود.  آیا موضع  شما با  رهبر حزبتان متفاوت است؟ اگر نه، چرا جواب دو پهلو  دادید؟

سپس شما اشاره می کنید به‌‌‌ سفر نخست وزیر به‌‌‌ چین و می گویید ایران هم می تواند مثل چین باشد! آیا واقعا عین نظر حزب لیبرال  است یا نظر شما است؟ یعنی نخست وزیر کانادا با یک هیات چند صد نفره به ایران سفر کند؟

آیا شما چین و ایران را یکی می دانید؟

چین در حال تبدیل شدن به‌‌‌ قدرت دوم جهان، عضو شورای امنیت و در بسیاری از پروتکل‌های جهانی‌ همراه و  همگام با دیگر قدرتهای  جهانی است، آیا ایران نیز چنین است؟

 اما به نظر من تلخ ترین و غیرقبول ترین قسمت مصاحبه  آن جایی است که مصاحبه گر  غیر ایرانی از شما در مورد تجاوز و سپس قتل زهرا کاظمی می پرسد و شما لحظه ای مکث  کرده پاسخ می دهید که شما موافق دیالوگ باز هستید. آیا لحظه ای نباید به این جنایت توجه می کردید و آن را  به عنوان یک نماینده پارلمان کانادا که هموطنش در زندان به قتل رسیده محکوم می کردید؟  شما تنها می گویید خواستار دیالوگ هستید!  آیا چیزی هست که شما از آن واهمه دارید و قتل یک هموطن تان را محکوم نمی کنید؟ آیا فکر نمی کنید که یک معذرت خواهی به مردم کانادا و بخصوص خانواده زهرا کاظمی بدهکار هستید؟

 خبرنگاران  از این که چگونه یک نماینده لیبرال در مورد چیزی که دولت لیبرال بدان متعهد است، پتیشنی جمع کرده است، بهت زده نگاه می کنند. یک خبرنگار می پرسد شما یک نماینده لیبرال هستید آیا شما از این پتیشن حمایت می کنید، یعنی معتقد هستید که  این  پروسه باید سرعت یابد یا این که تنها اطلاع  رسانی می کنید؟

و شما می گویید تنها اطلاع رسانی می کنید. اما شما و کنگره ایرانیان  به‌‌‌ کامیونیتی ایرانی چیز دیگری  گفتید.  شما و کنگره گفته اید که  شما از این پتیشن حمایت می کنید، اصلا شما آن را حمایت کرده اید که در پارلمان خوانده شود. آقای جوهری کدام اینها درست است؟ چرا به کامیونیتی ایرانی چیزی می گویید و به خبرنگاران پارلمان چیز دیگر!

در پایان مگر شما به خبرنگاران اعلام نمی کنید که که دولت متعهد به شنیدن نظریات متفاوت کانادایی ها در مورد تمامی موارد است، مگر شما چندین جلسه عمومی پرسش و پاسخ برای  مسائل مختلف برگزار  نکرده اید؟ خب چرا یک جلسه عمومی هم برای رابطه با ایران برگزار نمی کنید؟

مگر نگفتید که دولت علاقمند است که نظریات گوناگون را بشنود،  آیا شما به عنوان نماینده مردم ریچموند هیل هیچ گاه نظرات دیگرانی که نظر متفاوتی در مورد  رابطه  با ایران دارند را شنیدید؟ آیا حاضر هستید آن را انتقال دهید؟

من خواستار پاسخ گویی شما به عنوان یک نماینده ی پاسخگو به مردم هستم.

با احترام