شهروند –  کتلین پییر (Keteline Pierre)، کسی که یک کلینیک پزشکی سیار را بعد از زلزله ی سال ۲۰۱۰ هائیتی تأسیس کرد بار دیگر برای کمک به مردم هائیتی به کانادایی ها متوسل می شود. این بار به دلیل توفان خشمگین متیو که تاکنون ۹۰۰ کشته داده است.

او وقتی فهمید که توفان متیو به سمت هائیتی در راه است، بسیار تحت تاثیر قرار گرفت و اعلام کرد که نباید دوباره این اتفاق بیفتد.

keteline-pierre

او به تلخی از خاطره سال ۲۰۱۰ یاد می کند که مادر طبیعت جان دست کم ۲۳۰ هزار نفر را در هائیتی گرفت و می گوید که مردم هائیتی قادر نیستند تا بار دیگر این خشم را تحمل کنند.

پییر بعد از زلزله سال ۲۰۱۰ در هائیتی بود. او در آن زمان کلینیک پزشکی سیاری را به کمک ۱۷ پزشک اهل هائیتی تاسیس کرد که طی شش سال گذشته در مناطق دورافتاده ی هائیتی در رفت و آمد است و سعی دارد تا خدمات پزشکی مورد نیاز را در اختیار مردم این مناطق قرار دهد. اکنون با گذشت شش سال از آن واقعه، این توفان موجب شد تا پییر بار دیگر از کانادایی ها درخواست کمک کند تا بتواند به مردم هائیتی برای عبور از این بحران جدید کمک رسانی شود.