شهروند ـ یک اشتباه تایپی می تواند بسیار هزینه بر باشد بخصوص اگر بر روی کارت هویت یک متقاضی پناهندگی انجام بگیرد. در یک تجدید نظر نادر دولت اتاوا تصمیم گرفت که تقاضای پناهندگی یک زن اهل نیجریه را رد کند تنها به دلیل یک اشتباه تایپی که بر روی شناسنامه اش در لاگوس انجام گرفته بود.

گیفت دانیل (Gift Daniel) ، ۳۲ ساله، هرلحظه با خطر اخراج از کانادا روبروست.

gift-daniel

جالب اینجاست که این تجدید نظر که توسط مقامات دولتی انجام شده است به ادعای دانیال مبنی بر اینکه قربانی ختنه ی زنان و خشونت خانگی است توجهی نکرده است و می گوید که او کسی که ادعا می کند نیست. او که با نام جعلی دزیره دوبسون (Desiree Dobson) وارد کانادا شد و تمام مدارک کانادایی اش را با این نام گرفت بلافاصله نام اصلی خودش را به مقامات کانادا اعلام کرد و مدارک نیجریه اش را به آنها تقدیم کرد، اما در یکی از این مدارک نامش به جای Gift  ، Gife  نوشته شده بود و همین باعث شد که بدون در نظر گرفتن سابقه آزار و اذیت های جنسی و خشونت های خانگی، حق پناهندگی از وی سلب شود.