بحث و گفتگو با شخصیت های ایرانی شرکت کننده در کنفرانس سکولاریسم

بحث و گفتگو با شخصیت های ایرانی شرکت کننده در کنفرانس سکولاریسم

 

زمان : یکشنبه سوم ماه می٬  ٣ تا ۵ بعد از ظهر

مکان : York University, Schulich Building, Auditaurium

این جلسه به زبان فارسی خواهد بود و ورود برای عموم آزاد است.

لطفا توجه فرمائید جلسات کنفرانس اصلی (٣ـ١ ماه می) عمدتا به زبان انگلیسی است٬ و بخاطر اندازه سالن٬

تعداد محدودی امکان حضور در جلسات را خواهند داشت٬

اما جلسه یکشنبه بعد از ظهر در سالن بزرگ خواهد بود و تعداد بمراتب بیشتری می توانند

حضور یابند.

 

کنفرانس سکولاریسم٬ دانشگاه یورک