شهروند- آزاده داودی: بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده و تایید دولت کانادا، بسیاری از دختران در کانادا قربانی ختنه زنان هستند. تاکنون شواهدی دال بر اینکه این اتفاق درون مرزهای کانادا می افتد گزارش و مشاهده نشده است و شخصی در ارتباط با این عمل در کانادا دستگیر نشده است، اما گزارش ها حاکی از آن است که بسیاری از دختران برای انجام عمل ختنه از کانادا به کشورهای دیگر برده می شوند و چون در اغلب موارد در سنین بسیار پایینی هستند و امکان مراقبت و حفاظت از خود را ندارند امکان کمک به آنها و جلوگیری خانواده ها از این کار وجود ندارد.

ختنه ی دختران در بسیاری از کشورهای آفریقایی، هندوستان، کشورهای حوزه خاورمیانه و برخی کشورهای آسیایی انجام می شود و بیشتر یک عمل سنتی تلقی می شود و ارتباطی با هیچ دین و مذهبی ندارد.

کسانی که این عمل را انجام می دهند آن را عملیاتی برای آماده سازی دختران برای ورود به دنیای زنانگی می دانند. ناغافل از اینکه این ختنه باعث می شود تا مشکلات بسیار زیادی از جمله مشکلات در دفع ادرار، زخم های دهانه ی رحم و مشکلات سقط جنین در دختران ایجاد شود و مهم تر اینکه امکان لذت عمل جنسی درآینده از این دختران سلب می گردد.

کشور کانادا در مقایسه با دیگر کشورهای پیشرفته در مبارزه با این عمل خطرناک و ضد قوانین حقوق بشری چندان فعال نبوده است و قانون مشخصی برای جلوگیری و یا دفاع از قربانیان این عمل ضدانسانی در کانادا وجود ندارد.

اخیرا اقداماتی در این زمینه در کانادا در حال انجام است و قرار است بودجه ای برای کمک به قربانیان این حادثه و مشاوره های روان درمانی توسط دولت کانادا در اختیار ارگان های مربوطه قرار داده شود. برخی از دختران به بهانه های مختلف و قول سفر به کشورهای دیگر توسط خانواده ها به مکان هایی برده می شوند تا عملیات ختنه بر روی آنها انجام شود. این افراد بعد از بازگشت به دلیل آسیب های روحی فراوان و ترس جدا شدن از خانواده اغلب سکوت می کنند.

بر اساس گزارش های سازمان حقوق بشر در جهان حدود ۲۰۰ میلیون زن ختنه شده اند و از عواقب آن رنج می برند.