پلیس پس از یک تماس تلفنی به منزلی در همیلتون مراجعه کرد و مشاهده کرد دو کودک دو و پنج ساله در بیسمنت منزل خود زندانی هستند.  


شهروند ۱۲۲۵  پنجشنبه  ۱۶ اپریل  ۲۰۰۹


 

تورنتو استار: پلیس پس از یک تماس تلفنی به منزلی در همیلتون مراجعه کرد و مشاهده کرد دو کودک دو و پنج ساله در بیسمنت منزل خود زندانی هستند. پدر ۳۵ ساله، مادر ۲۷ ساله و مادربزرگ ۶۰ ساله متهم به محبوس کردن کودکان هستند. در ضمن شواهد نشان می دهد مادربزرگ کودکان را مورد آزار و اذیت  فیزیکی نیز قرار می داده است. افسر پلیسی که به منزل وارد می شود، شرایط زندگی کودکان را بسیار رقت انگیز توصیف می کند.

گروهبان کریس کریاکوپلوس می گوید: «به محض ورود به بیسمنت منزل فوق با کودکی پنج ساله مواجه شدم که به شدت ترسیده بود. سپس کودک دو ساله ای را پیدا کردم. هوای بیسمنت به قدری بد بود که به سختی نفس می کشیدم. اتاق بدون پنجره بود و بوی زننده ادرار به شدت به مشام می رسید. در گوشه و کنار اتاق چند موش مرده دیده می شد».

در منزل یاد شده شش کودک دو تا ۱۳ ساله زندگی می کنند که تعدادی از آنان در طبقه ی همکف با بزرگ ترهای خانواده زندگی می کردند. هم اکنون کودکان به انجمن حمایت از کودکان همیلتون منتقل شده و تحت آزمایش های پزشکی قرار دارند. هویت شخصی که با پلیس تماس گرفته بود در ابتدا مشخص نبود، لیکن کارگری که بارها به این خانه رفت و آمد می کرد، از شرایط رقت بار کودکان آگاه شد و مراتب را به پلیس اطلاع داد. مدیر اجرایی انجمن حمایت از کودکان به خبرنگاران گفت: «دو فرزند خانواده در طبقه اصلی با پدر بزرگ و مادر بزرگ زندگی می کرده اند و  اطرافیان از دیگر کودکان خبری نداشته اند. ظاهرا زندگی آنها به صورت طبیعی پیش می رفته و اطرافیان از شنیدن چنین خبری به شدت شوکه شده اند».

هنوز اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر نشده و اطلاعات داده شده کمی مغشوش به نظر می رسد.