شهروند ـ محافظه کار ۱۹ ساله آماده است تا ماه آینده به جوانترین MPP در تاریخ انتاریو تبدیل شود. سام اوسترهوف (Sam Oosterhoff) ، دانشجوی دانشگاه براک، شنبه شب تمام محافظه کاران را شگفت زده کرد و توانست برنده ی نامزدی انتخابات ۱۷ نوامبر، صندلی ای که مدت ها بود توسط رهبر محافظه کارها، تیم هوداک، اشغال شده است،  شود.

sam-osterhoff

در طول کشمکش های نامزدی ناحیه ی نیاگارا، گلن بروک غربی، دانشجوی سال اول علوم سیاسی قسم خورد که “صدای عقل سلیم، سیاست ها و نگرانی های طرفدار خانواده” باشد. او می گوید که هیچ وقت نقش والدین در تربیت کودکان را نادیده نخواهد گرفت و  از این مهم اطمینان حاصل خواهد کرد که حقوق خانواده ها مورد احترام قرار بگیرد.