شهروند ـ  بانک CIBC موافقت کرده است که به مشتریانش مبلغی معادل ۳/۷۳ میلیون دلار غرامت پرداخت کند. این غرامت بابت گرفتن هزینه های اضافی، برای خدماتی از قبیل سرمایه گذاری و وام های دو جانبه،  در طی ۱۴ سال می باشد.

cibc

این بانک همچنین مبلغ ۳ میلیون دلار بابت حمایت از سرمایه گذاران به کمیسیون اوراق بهادار انتاریو پرداخت خواهد کرد و در نهایت ۵۰ هزار دلار بابت پوشش هزینه های تحقیقات در نظر گرفته شده است.

کمیسیون اوراق بهادار انتاریو ادعا می کند که نواقص سیستم و برخی کنترل های درون سازمانی باعث شده که از اوایل سال ۲۰۰۲ تا ژانویه ی ۲۰۱۶ بسیاری از مشتریان بیشتر از میزانی که باید، شارژ شوند.

این کمیسیون می گوید که هیچ نشانه ای از رفتار نادرست در بانک CIBC مشاهده نشده است و این بانک خودش مشکل را پیدا کرده است.

همچنین قرار است با ایجاد کنترل های لازم و سیستم مراقبتی از این به بعد جلوی این اتفاق ها گرفته شود.